Adwokacki blog


Rozwód w Polsce - podstawowe informacje

Opublikowano dn. 26.10.2018r. w Prawo cywilne

Rozwód w Polsce

Jak rozwiązać małżeństwo? 

Gdy więzi znamionujące małżeństwo wygasną, ustanie więź fizyczna, gospodarcza i duchowa, pojawia się podstawa by sąd rodzinny wydał orzeczenie rozwodu. Pozew o rozwód rozpoznaje sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli któryś z nich nadal w tym miejscu zamieszkuje.

Wniosek o rozwód powinien określać czy żądany jest rozwód bez orzekania o winie czy rozwód z winy małżonka.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci sąd orzeka jaka ma być wysokość alimentów na każde dziecko. Alimenty dla dziecka zależą od jego usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości rodzica.

Szybki rozwód to pojęcie względne. Z pewnością szybki rozwód to ten, gdzie nie ustala się winy małżonka.

Jeżeli orzekany jest rozwód z winy jednej strony - drugi z małżonków może żądać alimentów. Alimenty dla żonylub męża, jeżeli drugi z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, są orzekane jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego – jeżeli znajduje się w niedostatku.

Ile kosztuje rozwód? Opłata od pozwu wynosi 600 zł, jest to opłata sądowa w sprawie o rozwód stała.

Jeżeli zapadnie wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, wówczas sąd rodzinny zwróci połowę opłaty, a połowę jeszcze stronie wnoszącej opłatę oddać będzie miał były małżonek.

Małżeńska wspólność majątkowa ustaje z chwilą, gdy wyrok rozwodowy stanie się prawomocny.

Wzór pozwu o rozwód kancelaria udostępnia na prośbę osób zainteresowanych.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. 

Kancelaria adwokacka udziela porad prawnych. Możliwe jest reprezentowanie w sprawie o rozwód. Adwokat w sprawie rozwodowej uczestniczy w rozprawach, ale wcześniej przeprowadza konsultacje prawne, przygotowuje pozew o rozwód.

Adwokat Natalia Majchrzak

Kancelaria Adwokacka Szczecin